• Inversió estrangera per la compra d’un estranger
  • Tramitacions de peritatges, cèdules d’ habitabilitat, exempció d’ ITP
  • Gestió de pisos
  • Servei de reformes i projectes ( integrals o parcials )
  • Servei de gestoria
  • Corredors d’assegurances de la llar, vida, vehicles…
  • Creacions de societats pels estrangers ( Actives o passives ) amb el nostres col·laboradores.